Gold Kart PRIME KZ 30/32, 2018

Po jednom teste
Cena: 1950 €

Motor TM KZ10C SPC 2018

Motor ma 6 hodín a je upravený

Cena: 3100 €

Motor TM OK Senior 2018

Po jednom preteku Cena: 2300€

Motor IAME KZ SPC 2018

Cena: 2700 €